A KITTENBERGER ZOO ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA KÖSZÖNTI AZ

OLDAL LÁTOGATÓIT, TÁMOGATÓIT ÉS PARTNEREIT 

 

 

***

 

 

KITTENBERGER ZOO ALAPÍTVÁNY

8201 Veszprém, Kittenberger út 17.

 Tel: Adószám: 19265496-1-19

Kinizsi Bank Zrt 73200189-11102120;

Sopron Bank Burgenland ZRT: 17600066 - 003066368 - 00200004

 

 

 

***

 

 

 

 
Tisztelt Támogatóink és Kedves Partnereink!

 

 

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Alapítványunk Kuratóriumának összetétele és képviselete 2016. január 1-től megváltozott.

A leköszönő Kuratórium 2001. január elseje óta változatlan összetételben működött és látta el az Alapítvány képviseletét, ügyeinek intézését az Alapító Okiratban meghatározott célok – természetvédelem, állatvédelem, oktatás és nem utolsósorban a veszprémi Állatkert fejlesztésének támogatása - teljesítését a mindenkor rendelkezésre álló lehetőségek keretei között – legjobb szándéka szerint. Többen úgy gondoltuk és gondoljuk, hogy mostanra megérett a helyzet arra, hogy új emberek, új módszerekkel eredményesebben képviseljék és teljesítsék az Alapítvány céljainak megvalósítását, hatékonyabban mozgósítsanak erőforrásokat ezeknek a céloknak az érdekében.

November végén született döntés az Új Kuratórium összetételéről, melynek tagjai: Leitold László, Marokházi Csabáné, Dr Mohos Gábor, Dr Szekér Pál és Török László. Az átadás – átvétel folyamatban van, az új felállás bírósági bejegyzése úgyszintén.

Kérem Önöket, hogy az új kuratóriumnak és elnökének, az Alapítvány képviselőjének – Török László úrnak szíveskedjenek megadni legalább azt a támogatást és segítséget, mint amit mi is megkaptunk Önöktől.

A váltással értelemszerűen változnak az Alapítvány elektronikus és telefonos elérhetőségei is, ezeket Önök meg fogják kapni Török László elnök úrtól. Ennek megtörténtéig javasolom, hogy a veszprémi Állatkert elérhetőségein teremtsenek kapcsolatot a Kuratóriummal, az elnök úrral (toeroek@veszpzoo.hu, természetesen az esetlegesen hozzánk érkező üzeneteket, küldeményeket továbbítjuk).

Végül a Kuratórium leköszönő tagjai – M. Olma Márta, Marosy András, Reider József – és a magam nevében is szeretném megköszönni támogatásukat, együttműködésüket és segítségeiket, valamint eredményes Boldog Újesztendőt és további sikeres együttműködést kívánok valamennyiüknek, természetesen az új Kuratóriumot is beleértve.   

 

                                                                                      Sigmond István

                                                                            a Kittenberger ZOO Alapítvány

                                                                                                    Kuratóriumának leköszönő elnöke 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 


Bemutatkozás

  

A Kittenberger ZOO Alapítványt 1991-ben alapította, 50 000 Ft alaptőkével, az akkor még intézményként működő, Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark – vagyis a veszprémi Állatkert.

 

Mire jó az Alapítvány

 

Az alapítással több cél megvalósítását tűzte ki az alapító. Egyrészt az Állatkert barátainak, szimpatizánsainak kívánt adókedvezmény igénybevételére is feljogosító támogatási lehetőséget biztosítani, másrészt olyan források felkutatását és bevonását, amelyek az intézmény számára nem, vagy csak nagyon nehezen érhetők el.

Az így elnyert pénzeszközök függetlenek a mindenkori önkormányzati – intézményi költségvetéstől. Felhasználásuk szintén több célt szolgálhat, az „Alapító Okirat” előírásainak megfelelően: az állatkerti tevékenységhez közel álló, de ott – elsősorban költségvetési okok miatt - meg nem valósítható programok szervezése, finanszírozása. Ezen kívül az Állatkertben dolgozók szakmai felkészültségének javítása, de leginkább az állatok bemutatását, elhelyezését, kiszolgálását korszerűsítő fejlesztések támogatása, tartalékalapok képzése ezekhez a fejlesztésekhez. Másképpen fogalmazva: természetvédelem, állatvédelem, oktatás, nevelés és ismeretterjesztés (zoopedagógia) és beruházások.

 

Az adományozás bizalmi kérdés

 

Az Alapítvány tevékenysége, az adományok gyűjtése nehézkesen indult, szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy a szóbajöhető támogatók nagyon is megnézik, hogy mit és mennyivel támogatnak, a kölcsönös bizalom, a hitelesség szerepe különösen erős ebben a szférában. Fel kellett tehát építeni azt a rendszert, amely a támogatók számára biztosítja a tájékozódás lehetőségét adományaik sorsáról, illetve lehetővé teszi számukra – már aki erre igényt tart – a nyilvánosság előtti megjelenést. Ennek a rendszernek egyik lényeges eleme, hogy az Alapítvány önállóan legfeljebb jótékonysági rendezvényt szervez (Fuss az Állatkertért), ugyanakkor támogatja azokat az állatkerti rendezvényeket és tevékenységeket, amelyek témájuk szerint egybeesnek célkitűzéseivel. Ebben a struktúrában már megteremthetők azok a lehetőségek, amelyek képesek a támogatók számára is megfelelő nyilvánosságot biztosítani.

A bizalmi viszonyt és a szükséges nyilvánosságot – úgy tűnik - sikerült megteremteni, az Alapítvány támogatottsága évről évre javult.

Alapítványunk a fenti alapelvek figyelembevételével működik a mai napig.

 

 Partnereink, ajánlott honlapok: 

Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark:               www.veszpzoo.hu 

Magyar Állatkertek Szövetsége:                                           www.zoo.hu

Nyelvkapu Fordító és Tolmácsközvetítő Bt:                  www.nyelvkapu.hu 

Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség:       www.allatvedok.hu              

Greenman Kft:                                                                   www.greenman.hu  

Csalán Egyesület:                                                                www.csalan.hu   

Veszprém Televízió:                                                          www.veszpremtv.hu

WildLife-magyar állatkertek lapja:                                  www.wildlife.fw.hu            

                                                      

 

 

Támogatott, vagy az Állatkerttel közös programok

 

Közös és az Alapítvány által támogatott rendezvények, akciók például a Madarak és Fák napja, Föld Napja, Állatok Világnapja, Támogatók Napja. A folyamatosan ellátott feladatok közül a környezeti nevelés (zoopedagógia) és az ehhez kapcsolódó kiadványok (pl. Puskás Imre: Utazás Zookolóniába) megjelentetése. Azt, hogy mikor és melyik rendezvény, vagy tevékenység támogatására kerül sor, azt az Állatkert aktuális költségvetési – gazdasági helyzete és az Alapítvány lehetőségei határozzák meg. Ebben a témakörben sikeres pályázataink a különféle rendezvények forrásait bővítették, de lehetővé tették azok színvonalának folyamatos emelését is.

 

 A megváltozott Állatkert

 

Az évről - évre gyarapodó adományok, eredményes pályázatok, majd az SZJA 1 % bevezetése a rendezvények, a zoopedagógiai tevékenység támogatásán túl egyre bővülő lehetőségeket biztosítottak a műszaki – technikai háttér, az állatok jobb, tetszetősebb elhelyezését szolgáló fejlesztések megalapozására.

 

A műszaki - technikai fejlesztés támogatása egy – mai szemmel nézve már – szinte nevetségesen apró lépéssel, az első fax készülék beszerzésével indult (1992-ben). Az akkori költségvetés egészen egyszerűen nem engedte meg ezt a „fényűzést” az Állatkert számára.

 

Azóta az intézmény mai arculatát meghatározó létesítmények sora épült meg, amelyeknél az Alapítvány támogatása eltérő mértékben és módon jelent meg:

 

-         kizárólagos forrásként, mint például a láma kifutó (1993.) – ma a dzseláda páviánok bemutató helye - vagy a főbejáratnál a „Pelikános” Kút (2001.) esetében,

-         forráshiány kiegészítésére, mint például 1996 - 97-ben a hókárok helyreállításakor,

-         pályázati önrészként, vagy annak kiegészítésére, az elefánt – ma tapír – kifutó és a gazdasági épület környezetének rendezése során (Afrika kifutó 1998-ban), vagy a medvekifutó (2003-ban) és a párduc – oroszlán – flamingó házak és bemutató területek építésekor (2004 – 2006-ban), végül a „Csimpánzvilág” létesítésénél napjainkban (2008 – 2009.),

-         az Alapítvány önálló pályázatai lényeges mértékben járultak hozzá a „Kert” számítógépekkel való ellátottságához is (2002.).

 

Kik dolgoznak az Alapítvány érdekében

 

Az itt folyó munka irányítását korábban három-, 1998. óta öttagú kuratórium látja el. Ez a testület felel a pénzügyekért, a szervezésért és természetesen az előírásszerű működésért. Legfontosabb teendőik közé tartozik az éves munkaterv és költségvetés, a beszámoló és közhasznúsági jelentés összeállítása és elfogadása. A programok előkészítésén, lebonyolításán túl feladatuk az aktuális támogatási célok meghatározása, az Állatkert vezetésével közösen.  Ezek, az előzőekből következően, egyaránt lehetnek rendezvények és fejlesztési programok is.

A Kuratórium munkáját önkéntesek, többnyire középiskolások és egyetemisták segítik, akik közül jónéhányan az Állatkert önkénteseivé, ritkábban főállású munkatársaivá válhatnak. Az állandó önkéntesek közé sorolhatjuk az állatkert munkatársainak többségét is, akik szabadidejük terhére vállalnak kisebb – nagyobb feladatokat az Alapítvány, vagyis az Állatkert javára.

 

Nyilvánosság

 

Az Alapítvány működése nyilvános, irataiba a téma és a cél megjelölésével, előzetes időpontegyeztetést követően, bárki betekinthet (l. Alapító Okirat).

 

Segítőink, önkénteseink és támogatóink számára az őket mindenképpen megillető publicitást, köszönetünk illendő kifejezésre juttatását az aktuális rendezvények alkalmával tudjuk megteremteni. A legkitartóbbak, a leghűségesebbek nevét réztábla örökíti meg az Állatkertben látható „Támogatók emlékoszlopa” elnevezésű táblán (amit az állatkerti zsargon „szárnyasoltár”-ként emleget), az egyes, célzottan támogatott építményeken elhelyezett táblákon kívül.

Mostantól ezt a célt is szolgálja újonnan létrehozott honlapunk. Kérem, fogadják bizalommal és szeretettel

 

 

Veszprém, 2009. június

 

Sigmond István

a Kuratórium elnöke